• מחסן בשטח של 3000 מ"ר בנוי מבנייה קשיחה. אין אחסנת חומ"ס בחצר או בסככות
 • 300 מ"ר של מחסנים סגורים מבוקרי טמפרטורה
 •  הכנה לאחסנה בקירור והקפאה (מערכות חשמל, גנרטור חירום, רשמי טמפרטורה, התראות סלולריות וכוננים 24X7 )
 • משווה גובה לפריקת מכולות
 • מערכות כיבוי אוטומטיות במים, קצף ואבקה
 • שמירה קבועה מחוץ לשעות העבודה
 • מערכות גילוי פריצה(גלאי מגע, נפח וקרן)
 • מערכת מצלמות מחוברות למוקד רואה היברדי עם סיירים
 • מחסן בשטח של 3000 מ"ר בנוי מבנייה קשיחה. אין אחסנת חומ"ס בחצר או בסככות
 • 300 מ"ר של מחסנים סגורים מבוקרי טמפרטורה
 •  הכנה לאחסנה בקירור והקפאה (מערכות חשמל, גנרטור חירום, רשמי טמפרטורה, התראות סלולריות וכוננים 24X7 )
 • משווה גובה לפריקת מכולות
 • מערכות כיבוי אוטומטיות במים, קצף ואבקה
 • שמירה קבועה מחוץ לשעות העבודה
 • מערכות גילוי פריצה(גלאי מגע, נפח וקרן)
 • מערכת מצלמות מחוברות למוקד רואה היברדי עם סיירים