• מחסן בשטח של 3600 מ"ר בנוי מבנייה קשיחה. אין אחסנת חומ"ס בחצר או בסככות
 • כל המחסן מבוקר טמפרטורה 15-25C כולל DATALOGGER מערכות התרעה וכוננים 7X24
 • אחסנה בתנאי GMP
 • גנרטור חירום לגיבוי מערכות המיזוג באופן אוטומטי
 • משווה גובה לפריקת מכולות
 • מערכות כיבוי אוטומטיות במים
 • שמירה קבועה מחוץ לשעות העבודה
 • מערכות גילוי פריצה(גלאי מגע, נפח וקרן)
 • מערכת מצלמות מחוברות למוקד רואה היברדי עם סיירים
 • מחסן בשטח של 3600 מ"ר בנוי מבנייה קשיחה. אין אחסנת חומ"ס בחצר או בסככות
 • כל המחסן מבוקר טמפרטורה 15-25C כולל DATALOGGER מערכות התרעה וכוננים 7X24
 • אחסנה בתנאי GMP
 • גנרטור חירום לגיבוי מערכות המיזוג באופן אוטומטי
 • משווה גובה לפריקת מכולות
 • מערכות כיבוי אוטומטיות במים
 • שמירה קבועה מחוץ לשעות העבודה
 • מערכות גילוי פריצה(גלאי מגע, נפח וקרן)
 • מערכת מצלמות מחוברות למוקד רואה היברדי עם סיירים